FANDOM


Thyton Güç'ün ilk keşfedildiği ve Jedi'ların bir birlik olarak toplandığı ilk yerdir. Galaksideki özel yetenekleri bulunan canlılar, Thyton'da toplanmışlardır. Bir grup Karanlık Taraf'ı tercih ettiğinden aralarında bir anlaşmazlık yaşanmıştır. Bu anlaşmazlık Güç Savaşları'na yol açmıştır. Ashla'nın takipçileri, yani Aydınlık'ın takipçileri; Bogan'ın takipçilerini, yani Karanlık'ın takipçilerini; yenmiş ve Jedi Birliği'ni kurmuşlardır.

Thyton gezegeninde onlarca tapınak ve bazı basit binalar vardır. Güç burda keşfedidiyse de ilk tapınak Coruscant'ta yapıldı.Tapınak yok edildikten sonra Jedi'lar ikinci tapınağını burda yapmak zorunda kaldı ve gezegende pek sayıda jedi yetiştirildi. Yüzeyi çok dağlık olduğu için gezegende şehir yoktur. Hem Thyton gezegeni binlere yıl önce bu gezegende oluşan karanlık bir lanet, Jedi'ları buradan uzaklaştırdı. Bu gizemli gezegendeki jediler gezegenden ayrılıp tekrardan Coruscant'taki Jedi tapınağını inşa ettiler.