FANDOM


Gorrm, Büyük Hiperspace Savaşına kadar geçen yıllarda Koros sisteminde faaliyet gösteren bir tüccar efendisi olan Ssk Kahorr'un asistanı ve baş yönlendiricisiydi.