FANDOM


Karanlık bir dosttur, müttefiktir.Karanlık diğerlerini anlamamızı, kimsenin bakmadığına inandıkları ne zaman ne değerde olduklarını görmemizi sağlar. Kendimize karşı dürüst olmamızı, aydınlıkta reddettiğimiz değerleri ifade edebilmemizi sağlar. Aydınlık bizi körleştirir. Sadece karanlıkta açıkça görebiliriz ve bu dünyaların arasında gizlenmiş büyük bir karanlık vardır.
―Darth Rivan

Darth Rivan, Yeni Sith Savaşları zamanından Zelosialı bir erkek Sith Lordudur, ismini "Rivan" olarak Jedi İç Savaşı sırasında aydınlık tarafa geri dönmüş Sithlerin Kara Lordu Darth Revan'ı tanımlayan bozulmuş bir Sith elyazmasından almıştır.

Biyografi

Yeni Sith Savaşları sırasında Darth Rivan keşfedilmemiş Cularin sistemini ziyaret etti ve yaşanması zor olan atmosferine rağmen Almas gezegenine yerleşti. Orada karanlık tarafın gizlerini derinlemesine incelemek amacıyla bir kale inşa etti.

Rivan'ın bir kale inşa etmekteki asıl amacı Sith Savaş lordlarını yaratmakta yatıyordu. Rivan'ın bu elit yeni grup için vizyonu karanlık tarafın kendi doğasında yatıyordu; özellikle doğasındaki geçimsizlik. Birçok karanlık taraf takipçisi ne zaman bir araya toparlansa, er ya da geç bir kısmı ölür veya birbirlerine karşı dönerlerdi. Aydınlanmış bir birleşmişlik karanlık taraf kullanıcıları için meziyet olarak kabul edilmezdi. Sith Rütbeleri arasındaki uyuşmazlığı yok etmek Rivan'ın görevi haline geldi ve onun yarattığı Savaş lordları, Güç bağı ile askerlerine kumandan olarak hizmet ederdi eğer bir asker kumandanına zarar vermeye kalkışırsa; yara kumandanı yerine askerin kendisine zarar verirdi.

Kaledeki analizler Naboo Savaşından hemen sonra 1,000 yıllık kalenin kubbesinin açığa çıkması ile hayata geçirildi. Esasen kalenin kendisi devasa bir karanlık taraf gücü merkezi idi ve üzerinden geçen yıldız gemilerini yıldırımla vurabiliyordu.

Kale, Güç sayesinde veya gelişmiş teknoloji ile farkedilemeyen mekanik tuzaklarla döşenmişti. Rivan, en çok değer verdiği kitaplarını korumak için Güç ve ışın kılıcına dayanıklı olan Mandalorian demiri kullanıyordu ve tabii ışın kılıcı eğitim odasının zemini de bu metaldendi. Ayrıca kalesini öyle bir şekilde tasarlamıştı ki köleleri ve tutsakları (en azından biri Jedi'dı) güçten kesiliyor ve bu şekilde kendilerini kesinlikle kayıp ve çaresiz hissediyorlardı. Darth Rivan, kalesinin iç duvarlarının arasında kendi otobiyografisini Sith dilinde yazdı.

Darth Rivan ayrıca Kara Değnek diye bilinen çok güçlü, yaşayanların Güç-özlerini çekme özelliği olan yarı-duyarlı bir silahın kullanıcısı olarak bilinir.

Darth Rivan ayrıca gezegenin atmosferini ve doğasını değiştirin kaluthin çimini de keşfetmiştir ve gezegeni nefes alınabilen bir yere çevirmiştir. Kaluthin Almas'ın yüzeyini her ne kadar bahçeye benzer hale getirdiyse de hiçbir zaman zararlı yerel gazları yokedememiş ve Almas'ın atmosferi hiçbir zaman tam anlamıyla temiz olmamıştır.

Rivan, 1,250 YSÖ'nde bir zamanda Jedi Şövalyeleri tarafından gezegenden sürülene kadar Almas'ta onyıllarca yaşamıştır. Almas Savaşı sırasında ışın silahlarına dayanıklı olduğundan saldırıdan zarar görmeden kurtulan merkez kulesine rağmen Jedilar Rivan'ın kalesini yokettiler.

En sonunda Rivan'ın fiziksel ölümsüzlük arayışının başarıya hiçbir zaman ulaşmadığı bilinir. Başlangıçta inanıldığı üzere Darth Rivan devasa Jedi/Cumhuriyet çıkarması ile Almas'tan kovulduğunda zor bir şekilde hayatta kalmıştır ve en sonunda takipçisi Sithler tarafından ihanete uğrayarak öldürülmüştür özellikle, kendi çırağı, Darsin.

Aslında her nasılsa Rivan bir gün Darsin'i geride bırakarak kaleden ayrıldı ve Darsin, Rivan'dan önce öldü, vücudu Rivan'ın simyaları ile değiştirilerek bir köle Güç ruhu yaratıldı.

Rivan Güç Değneğinin gücünü kullanmayı başararak kendisini zaman ve uzayda ilerleten; birkaç yüzyıl sonraki Jediların Aydınlık Ordusu ile Sithlerin Karanlığın Kardeşliği savaşının vuku bulduğu Ruusan'a götüren bir Güç Fırtınası yarattı. Orada Güç Değneği tarafından gücü tüketildiğinden Darth Rivan kolaylıkla güç-duyarlı bir savaşçı tarafından katledildi, bu kişi Rivan'ın bir başka çırağı olabilirdi (ama Rivan değil). Rivan kendi yaptığı mahzene gömülemedi.

Rivan'ın günlüklerinin parçaları Klon Savaşları sırasında Almas'taki kalesinden kazılarak çıkarıldılar, düzeltildiler ve üzerinde çalışılması için Coruscant'taki Jedi Konseyine sunuldular.