FANDOM


Cha'a, kurnaz doğaları ile tanınan, turuncu pullu bir sürüngen türüydü. Onlar binlerce yıldır galaktik toplumun bir parçasıydı. En ünlü Cha'a'lardan biri, Büyük Hiperspace Savaşı sırasında yaşamış olan Merchant Lord, Ssk Kahorr idi. Diğer önemli Cha'a, Yeni Jedi Düzeni'nde Jacen ve Jaina Solo ile birlikte eğitim gören üç Jedi öğrencisi vardı.

Biyoloji ve görünüm

Cha'a, ağırlıklı olarak turuncu renklendirmeye sahip, incelikle pullarla kaplı, sürüngen bir türdü. Geniş açılı, kesik gözlerinin üstünde, başlarının tepesinde bir dizi boynuzvardı ve oradan sırtlarına doğru devam ediyordu. Keskin dişleri ve uzun, dehşetli bir dili olan uzun burnu vardı. Cha'a, yumurtadan çıktıktan kısa bir süre sonra canlı yiyecek tüketmek için keskin dişlerini kullanan bir etoburdu. Cha'a iki ayaklıydı, her uzuv üç pençeli parmakla biterdi.